///تقویم و رویدادهای کارگروه نسل توحیدی

دی ۱۴۰۰

سلسه کارگاه‌های رایگان آشنایی با فرایند بلوغ فرزندان | نسل توحیدی

۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ،۱۱:۳۰:۰۵ +۰۰:۰۰دی ۱۹ام, ۱۴۰۰|

وبینار تخصصی سلامت و معنویت در بارداری | نسل توحیدی

۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ،۱۳:۱۹:۵۱ +۰۰:۰۰دی ۱۹ام, ۱۴۰۰|

کارگاه رایگان پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان و رسالت مادران | نسل توحیدی

۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ،۱۱:۳۰:۱۵ +۰۰:۰۰دی ۱۸ام, ۱۴۰۰|

آذر ۱۴۰۰

مرداد ۱۴۰۰

تیر ۱۴۰۰

فروردین ۱۴۰۰

اسفند ۱۳۹۹