///تقویم و رویدادهای کارگروه نسل توحیدی

شهریور ۱۴۰۱

خرداد ۱۴۰۱

درگاه اطلاع‌رسانی هفته خانواده و جمعیت نخبگانی دانشگاه تهران

۱۴۰۱/۶/۳ ،۱۲:۰۶:۴۱ +۰۰:۰۰خرداد ۴ام, ۱۴۰۱|

اطلاعات جامع طرح ذریه طیبه نسل توحیدی | ویژه تربیت پیش از تولد

۱۴۰۱/۲/۲۹ ،۱۱:۴۱:۴۱ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۲۹ام, ۱۴۰۱|

صوت، فیلم و گزارش ‌تصویری اولین همایش ذریه طیبه | نسل توحیدی

۱۴۰۱/۳/۱ ،۰۹:۳۰:۴۷ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۲۴ام, ۱۴۰۱|

اردیبهشت ۱۴۰۱

نخستین گردهمایی مادران با محوریت مرور سوره‌های قرآن برای ارتقاء صفات فرزند | نسل توحیدی

۱۴۰۱/۲/۵ ،۱۲:۰۸:۱۲ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۱ام, ۱۴۰۱|

طرح آموزشی و پژوهشی ذرّیه طیّبه (آمادگی برای فرزندآوری) | نسل توحیدی

۱۴۰۱/۱/۱۷ ،۱۰:۱۱:۵۶ +۰۰:۰۰فروردین ۱۶ام, ۱۴۰۱|

سلسله جلسات مجازی مرور سوره‌های قرآن برای ارتقاء صفات فرزند | ویژه مادران در دوران بارداری

۱۴۰۱/۶/۳ ،۱۲:۰۸:۱۰ +۰۰:۰۰فروردین ۱۴ام, ۱۴۰۱|

محفل مادران رسانا؛ انس و ارتقاء فهم قرآن ویژه مادران | نسل توحیدی

۱۴۰۱/۱/۱۴ ،۱۰:۳۵:۰۳ +۰۰:۰۰فروردین ۱۳ام, ۱۴۰۱|

فروردین ۱۴۰۱

دی ۱۴۰۰