//کارگروه آموزش مجازی عمومی تدبر

اسفند ۱۳۹۸

دی ۱۳۹۸

مهر ۱۳۹۸

تیر ۱۳۹۸

تیر ۱۳۹۸

خلاصه کتاب ساختار وجودی جامعه به عنوان کتاب مکمل دوره برای قرآن پژوه

۱۳۹۸-۴-۲۷ ۱۳:۰۶:۰۱ +۰۴:۳۰تیر ۴ام, ۱۳۹۸|