//فعالیتهای مدرسه مجازی

اردیبهشت ۱۴۰۲

آموزش طراحی پرده نگار – مقدماتی ( بهار 1402)

۱۴۰۲/۲/۱ ،۲۳:۰۸:۳۷ +۰۰:۰۰فروردین ۲۷ام, ۱۴۰۲|

ثبت نام دوره های آموزش مجازی آفلاین (غیرهمزمان) روشهای تدبر در قرآن – بهار 1402

۱۴۰۲/۲/۳ ،۱۰:۱۳:۵۹ +۰۰:۰۰فروردین ۱۸ام, ۱۴۰۲|

دی ۱۴۰۱

مهر ۱۴۰۱

خرداد ۱۴۰۰

نشریه کاشف شماره ٢۶٠ ( ویژه نامه ) چگونه یک ارائه خوب در فضای مجازی داشته باشیم؟

۱۴۰۰/۳/۲۱ ،۱۴:۲۵:۲۶ +۰۰:۰۰خرداد ۲۱ام, ۱۴۰۰|

فروردین ۱۴۰۰