/مدرسه مجازی

آبان ۱۳۹۸

مهر ۱۳۹۸

مرداد ۱۳۹۸

تیر ۱۳۹۸

خلاصه کتاب ساختار وجودی انسان به عنوان کتاب مکمل دوره برای قرآن پژوه

۱۳۹۸-۹-۱۲ ۱۵:۴۷:۱۱ +۰۳:۳۰تیر ۱۵ام, ۱۳۹۸|

کارگاه مرور کتاب مقدمات تدبر در قرآن جهت جذب و تقویت پشتیبانان آموزش مجازی (اسفند ۹۷)

۱۳۹۸-۴-۲۵ ۱۶:۰۸:۴۷ +۰۴:۳۰تیر ۱۴ام, ۱۳۹۸|

تیر ۱۳۹۸