/مدرسه مجازی

مرداد ۱۳۹۸

ثبت نام تکمیلی دوره های آموزش مجازی روشهای تدبر در قرآن – تابستان ۹۸

۱۳۹۸-۵-۱۹ ۰۲:۳۴:۰۸ +۰۴:۳۰مرداد ۱۸ام, ۱۳۹۸|

اعلام اسامی پذیرفته شدگان دوره های آموزش مجازی تدبر در قرآن – مرداد ۹۸

۱۳۹۸-۵-۱۱ ۲۲:۲۵:۱۱ +۰۴:۳۰مرداد ۱۱ام, ۱۳۹۸|

تیر ۱۳۹۸

خلاصه کتاب ساختار وجودی انسان به عنوان کتاب مکمل دوره برای قرآن پژوه

۱۳۹۸-۶-۱۷ ۱۳:۰۶:۳۴ +۰۴:۳۰تیر ۱۵ام, ۱۳۹۸|

کارگاه مرور کتاب مقدمات تدبر در قرآن جهت جذب و تقویت پشتیبانان آموزش مجازی (اسفند ۹۷)

۱۳۹۸-۴-۲۵ ۱۶:۰۸:۴۷ +۰۴:۳۰تیر ۱۴ام, ۱۳۹۸|

تیر ۱۳۹۸