/مدرسه مجازی

بهمن ۱۳۹۸

ثبت نام دوره حضوری مقدمات تدبر خواهران – مدرسه مجازی ( تمدید تا ۱۰ بهمن )

۱۳۹۸-۱۱-۲ ۱۸:۴۷:۳۴ +۰۳:۳۰بهمن ۱ام, ۱۳۹۸|

اعلام زمان ثبت نام دوره بعدی آموزش مجازی روش های تدبر در قرآن(بهار ۱۳۹۹)

۱۳۹۸-۱۰-۲۸ ۱۹:۰۱:۰۳ +۰۳:۳۰دی ۲۸ام, ۱۳۹۸|

خلاصه کتاب پرورش تفکر قرآنی-خانم زهرا نجفی – بعنوان مکمل دوره تفکر

۱۳۹۸-۱۰-۲۱ ۰۹:۱۳:۰۲ +۰۳:۳۰دی ۲۱ام, ۱۳۹۸|

آبان ۱۳۹۸

مهر ۱۳۹۸

مرداد ۱۳۹۸

تیر ۱۳۹۸

خلاصه کتاب ساختار وجودی انسان به عنوان کتاب مکمل دوره برای قرآن پژوه

۱۳۹۸-۹-۱۲ ۱۵:۴۷:۱۱ +۰۳:۳۰تیر ۱۵ام, ۱۳۹۸|

کارگاه مرور کتاب مقدمات تدبر در قرآن جهت جذب و تقویت پشتیبانان آموزش مجازی (اسفند ۹۷)

۱۳۹۸-۴-۲۵ ۱۶:۰۸:۴۷ +۰۴:۳۰تیر ۱۴ام, ۱۳۹۸|