گاهنامه کساء؛ شماره شانزدهم

یا ربّ

یا فاطمه (س)

 

مدارس علوم اجتماعی و خانواده جهت اطلاع رسانی نسبت به رویدادهای این دو مدرسه اقدام به انتشار گاهنامه ای تحت عنوان گاهنامه کساء نموده اند. شماره شانزدهم این گاهنامه از طریق نشانی زیر قابل دریافت است:

 دریافت گاهنامه کساء، شماره شانزدهم

۱۴۰۱/۲/۳ ،۰۹:۳۴:۴۰ +۰۰:۰۰اسفند ۲۶ام, ۱۴۰۰|