آیین نامه اجرایی مدرسه اهل بیت علیهم السلام

یا فاطمه….

آنچه باعث میشود یک جمع به بلوغ برخورداری از موهبت علم دست پیدا کند، اهلیت است. اهلیتی از جنس شیعه شدن و این همان غایتی است که برای مدرسه اهل بیت نبوت علیهم السلام متصور است.
این مدرسه وظیفه دارد جمع را اهلِ، بیت نبوت کند؛ “منّا اهل البیت” شدن را احصاء و عملیاتی کند. یعنی همه ی آنچه از بیت نبی انتظار می رود از اهل او نیز انتظار می رود.

در واقع خداوند با موضوع خانه و خانواده، توحیدی ربوبی خود را به شکل عملی به انسان نشان داده است. به عبارت دیگر یکی از راهبردهای تقویت توحید در زندگی اهتمام به خانواده طبق نظر خداوند است. یکی از مهم‌ترین آثاری که در اثر چنین توجهی حاصل می‌شود، حفظ و صیانت از فطرت سلیم انسان و شکوفایی و بارور شدن عقل او در پرتو وحی و دین است. همانطور که بی‌توجهی به موضوع خانواده باعث کفران نعمت فطرت و پوشانده شدن قوت عقل و در نهایت بی‌اعتنایی به وحی و دین است که چنین پیامدی محصول زندگی دنیاطلبانه غرب‌گرا و ملحدانه بی توجه به آخرت یا آخرت‌گریز است.

غایت مدرسه اهل بیت علیهم السلام تربیت نیروهای متخصصی است که ترویج کننده و تحقق بخش ایجاد اهلیت بیت رسول است و در راستای شناخت و تحقق این اهلیت تمام تلاش علمی و عملیاتی خود را مبتنی بر علم قرآنی انجام می‌دهند. به این معنا که اولاً قادر به شناخت و ایفای نقش خود مطابق با الگوی بیت رسول بوده و ثانیاً برای تحقق این الگو قادر به نظام‌سازی و ارائه راهبرد در این زمینه می‌باشد. در ضمن اشاره به این نکته ضروری است که با نظر به روایت شریفه أنا و علی ابوا هذه الامت چشم انداز این بیت تا گستره تشکیل امت واحده توحیدی است.

آیین نامه اجرایی مدرسه اهل بیت علیهم السلام

۱۳۹۹/۵/۱ ،۱۲:۰۵:۰۱ +۰۰:۰۰تیر ۳۱ام, ۱۳۹۹|