///طرح ساماندهی خروجی‌های مدرسه قرآن برای مخاطبین در سطوح مختلف

طرح ساماندهی خروجی‌های مدرسه قرآن برای مخاطبین در سطوح مختلف

یا رب

مدرسه قران از سال ۱۳۸۳ فعالیت خود را در زمینه آموزش نخبگان قرآنی آغاز نموده است.  محصولات و خروجی های آن با توجه به سطوح مخاطبین قابل تفکیک و ارائه می باشد.

 دریافت طرح ساماندهی خروجی های مدرسه قرآن برای مخاطبین عمومی

دریافت طرح ساماندهی خروجی های مدرسه قرآن برای مخاطبین نیمه تخصصی

دریافت طرح ساماندهی خروجی های مدرسه قرآن برای مخاطبین تخصصی

 

 

 

۱۳۹۹/۴/۱۵ ،۰۷:۴۱:۲۸ +۰۰:۰۰بهمن ۱۵ام, ۱۳۹۸|