//کارگروه مساجد

خرداد ۱۳۹۹

گام اول کارگروه مساجد در تحقق نقش خود در عملیاتِ فرهنگیِ مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت (ع)

۱۳۹۹-۳-۲۴ ۱۵:۱۴:۲۳ +۰۴:۳۰خرداد ۲۰ام, ۱۳۹۹|

بسته معرفی ایده های متنوعِ قرآنیِ مساجد تدبرمحور در جذب نوجوانان

۱۳۹۹-۳-۱۲ ۲۰:۱۴:۴۶ +۰۴:۳۰خرداد ۱۲ام, ۱۳۹۹|

اردیبهشت ۱۳۹۹

اردیبهشت ۱۳۹۹