///اخبار و فعالیتهای کارگروه مساجد

خرداد ۱۳۹۹

اردیبهشت ۱۳۹۹

اردیبهشت ۱۳۹۹

تجلّی انتظار فرج در جبهه سلامت به امید تحقق جامعه مهدوی

۱۳۹۹-۲-۲۴ ۰۵:۱۳:۵۹ +۰۴:۳۰فروردین ۳۱ام, ۱۳۹۹|

فعالیت های مجازی فرهنگی مساجد تدبرمحور در جبهه سلامت

۱۳۹۹-۲-۲۴ ۰۵:۱۴:۴۵ +۰۴:۳۰فروردین ۲۹ام, ۱۳۹۹|

اقدام برای تحقق جلوه ای از جامعه مهدوی: رزمایش مواسات مائده آسمانی

۱۳۹۹-۲-۲۴ ۰۵:۱۵:۲۲ +۰۴:۳۰فروردین ۲۷ام, ۱۳۹۹|

فروردین ۱۳۹۹

«قلم احسن» بستر آموزش مجازی فعالان تدبری مساجد

۱۳۹۹-۲-۱۶ ۱۵:۲۵:۴۹ +۰۴:۳۰فروردین ۱۲ام, ۱۳۹۹|

مسجد مبدأ حسنه؛ جهادِ متدبرین در جبهه سلامت

۱۳۹۹-۱-۳۱ ۱۶:۰۴:۳۵ +۰۴:۳۰فروردین ۹ام, ۱۳۹۹|