//فعالیتهای مدرسه اهل بیت

مهر ۱۳۹۸

شهریور ۱۳۹۸

مرداد ۱۳۹۸

بروشور معرفی مدارس اهل بیت علیهم السلام، علوم انسانی و علوم اجتماعی

۱۳۹۸-۶-۳۰ ۱۸:۱۰:۱۸ +۰۴:۳۰مرداد ۱۲ام, ۱۳۹۸|

کاتالوگ معرفی مدارس اهل بیت علیهم السلام، علوم اجتماعی و علوم انسانی

۱۳۹۸-۶-۳۰ ۱۹:۳۹:۰۴ +۰۴:۳۰مرداد ۱۲ام, ۱۳۹۸|

جلسه اقامه جشنهای غدیر برای مربیان، سخنرانان و فعالان برگزاری جشن های محلی و خانه‌ها

۱۳۹۸-۶-۳۰ ۱۹:۴۰:۲۹ +۰۴:۳۰مرداد ۱۱ام, ۱۳۹۸|

مرداد ۱۳۹۸