//آثار و تولیدات مدرسه علوم اجتماعی

بهمن ۱۳۹۸

مرداد ۱۳۹۸

مقاله جلوه های مختلف ” قول ” در زندگی و کارکرد آنها بر اساس سوره مبارکه مجادله

۱۳۹۸-۶-۸ ۲۳:۱۶:۰۴ +۰۴:۳۰مرداد ۱۵ام, ۱۳۹۸|

مقاله بررسی واژه بلاغ از منظر قرآن کریم (تدبر در سوره مبارکه حضرت ابراهیم علیه السلام)

۱۳۹۸-۶-۸ ۲۳:۱۷:۴۷ +۰۴:۳۰مرداد ۱۵ام, ۱۳۹۸|

مقاله بررسی شاخصه های جوامع رشد نیافته و راههای دستیابی به رشد جوامع (مطالعه موردی سوره نوح علیه السلام)

۱۳۹۸-۶-۸ ۲۳:۲۰:۱۶ +۰۴:۳۰مرداد ۱۵ام, ۱۳۹۸|