//آثار و تولیدات مدرسه علوم اجتماعی

اردیبهشت ۱۴۰۱

اردیبهشت ۱۴۰۱

فرم جامع تقاضای برگزاری کارگاه‌های مهارتی خانواده و جامعه توحیدی

۱۴۰۱/۱/۲۸ ،۲۰:۴۶:۴۸ +۰۰:۰۰فروردین ۲۸ام, ۱۴۰۱|

طرح درس «رضایتمندی زوجین در زندگی» (مدارس علوم اجتماعی و خانواده)

۱۴۰۱/۱/۲۵ ،۰۹:۳۹:۳۶ +۰۰:۰۰فروردین ۲۵ام, ۱۴۰۱|

طرح درس‌هایی مرتبط با زندگی توحیدی و جامعه توحیدی

۱۴۰۱/۱/۲۵ ،۰۹:۴۸:۴۴ +۰۰:۰۰فروردین ۱۳ام, ۱۴۰۱|

طرح درس «ارتباط مؤثر زوجین» (مدارس علوم اجتماعی و خانواده)

۱۴۰۱/۱/۱۳ ،۰۸:۰۰:۱۳ +۰۰:۰۰فروردین ۱۳ام, ۱۴۰۱|

طرح درس «سلامت روحی و جسمی مادران» (مدارس علوم اجتماعی و خانواده)

۱۴۰۱/۱/۱۳ ،۰۷:۵۸:۵۱ +۰۰:۰۰فروردین ۱۳ام, ۱۴۰۱|

اسفند ۱۴۰۰