شهریور ۱۳۹۹

تبیین اهداف تربیتی هر یک از سوره‌های جزء ۳۰ قرآن کریم با رویکرد فهم قرآن دبستان

۱۳۹۹-۶-۱۰ ۱۰:۵۸:۰۷ +۰۴:۳۰شهریور ۱۰ام, ۱۳۹۹|

همایش مجازی “فهم‌قرآن در دبستان و دبیرستان” برگزار شد

۱۳۹۹-۶-۷ ۱۵:۴۸:۴۱ +۰۴:۳۰شهریور ۷ام, ۱۳۹۹|

برگزاری دوره آموزش مجازی ویژه معلمان منتخب مقطع ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان لارستان استان فارس

۱۳۹۹-۵-۳۰ ۱۶:۱۷:۳۳ +۰۴:۳۰مرداد ۳۰ام, ۱۳۹۹|

انتشار بسته «غدیر فهم‌قرآن در دبستان» اولین‌بار هم‌زمان با عید بزرگ امامت و ولایت

۱۳۹۹-۵-۱۹ ۱۵:۴۵:۱۱ +۰۴:۳۰مرداد ۱۸ام, ۱۳۹۹|

خرداد ۱۳۹۹

۳۸٫ محتوای تدبری سوره مبارکه «نبأ»_دوره مجازی تدبر‌‌‌ در‌‌ سوره‌های فهم قرآن دبستان

۱۳۹۹-۶-۲۶ ۱۱:۳۰:۱۸ +۰۴:۳۰خرداد ۳۱ام, ۱۳۹۹|

۳۷٫ محتوای تدبری سوره مبارکه «نازعات»_دوره مجازی تدبر‌‌‌ در‌‌ سوره‌های فهم قرآن دبستان

۱۳۹۹-۶-۲۶ ۱۱:۳۷:۵۰ +۰۴:۳۰خرداد ۳۱ام, ۱۳۹۹|

۳۶٫ محتوای تدبری سوره مبارکه «عبس»_دوره مجازی تدبر‌‌‌ در‌‌ سوره‌های فهم قرآن دبستان

۱۳۹۹-۶-۲۶ ۱۱:۳۴:۳۴ +۰۴:۳۰خرداد ۳۱ام, ۱۳۹۹|

۳۵٫ محتوای تدبری سوره مبارکه «تکویر»_دوره مجازی تدبر‌‌‌ در‌‌ سوره‌های فهم قرآن دبستان

۱۳۹۹-۶-۲۶ ۱۱:۳۵:۵۴ +۰۴:۳۰خرداد ۳۱ام, ۱۳۹۹|

۳۴٫ محتوای تدبری سوره مبارکه «انفطار»_دوره مجازی تدبر‌‌‌ در‌‌ سوره‌های فهم قرآن دبستان

۱۳۹۹-۶-۲۶ ۱۱:۳۶:۲۳ +۰۴:۳۰خرداد ۳۱ام, ۱۳۹۹|

۳۳٫ محتوای تدبری سوره مبارکه «مطفّفین»_دوره مجازی تدبر‌‌‌ در‌‌ سوره‌های فهم قرآن دبستان

۱۳۹۹-۶-۲۶ ۱۱:۳۶:۵۶ +۰۴:۳۰خرداد ۳۱ام, ۱۳۹۹|