آذر ۱۳۹۹

شهریور ۱۳۹۹

همایش مجازی “فهم‌قرآن در دبستان و دبیرستان” برگزار شد

۱۳۹۹/۶/۷ ،۱۱:۱۸:۴۱ +۰۰:۰۰شهریور ۷ام, ۱۳۹۹|

برگزاری دوره آموزش مجازی ویژه معلمان منتخب مقطع ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان لارستان استان فارس

۱۳۹۹/۵/۳۰ ،۱۱:۴۷:۳۳ +۰۰:۰۰مرداد ۳۰ام, ۱۳۹۹|

انتشار بسته «غدیر فهم‌قرآن در دبستان» اولین‌بار هم‌زمان با عید بزرگ امامت و ولایت

۱۳۹۹/۵/۱۹ ،۱۱:۱۵:۱۱ +۰۰:۰۰مرداد ۱۸ام, ۱۳۹۹|

خرداد ۱۳۹۹

۳۸٫ محتوای تدبری سوره مبارکه «نبأ»_دوره مجازی تدبر‌‌‌ در‌‌ سوره‌های فهم قرآن دبستان

۱۳۹۹/۶/۲۶ ،۰۷:۰۰:۱۸ +۰۰:۰۰خرداد ۳۱ام, ۱۳۹۹|

۳۷٫ محتوای تدبری سوره مبارکه «نازعات»_دوره مجازی تدبر‌‌‌ در‌‌ سوره‌های فهم قرآن دبستان

۱۳۹۹/۶/۲۶ ،۰۷:۰۷:۵۰ +۰۰:۰۰خرداد ۳۱ام, ۱۳۹۹|

۳۶٫ محتوای تدبری سوره مبارکه «عبس»_دوره مجازی تدبر‌‌‌ در‌‌ سوره‌های فهم قرآن دبستان

۱۳۹۹/۶/۲۶ ،۰۷:۰۴:۳۴ +۰۰:۰۰خرداد ۳۱ام, ۱۳۹۹|

۳۵٫ محتوای تدبری سوره مبارکه «تکویر»_دوره مجازی تدبر‌‌‌ در‌‌ سوره‌های فهم قرآن دبستان

۱۳۹۹/۶/۲۶ ،۰۷:۰۵:۵۴ +۰۰:۰۰خرداد ۳۱ام, ۱۳۹۹|

۳۴٫ محتوای تدبری سوره مبارکه «انفطار»_دوره مجازی تدبر‌‌‌ در‌‌ سوره‌های فهم قرآن دبستان

۱۳۹۹/۶/۲۶ ،۰۷:۰۶:۲۳ +۰۰:۰۰خرداد ۳۱ام, ۱۳۹۹|