تیر ۱۳۹۹

تیر ۱۳۹۹

ثبت‌نام سومـین دوره آموزش مجازی مدرسه «تزکیه و تعلیم»/ تابستان ۹۹

۱۳۹۹-۴-۱ ۲۲:۰۳:۰۵ +۰۴:۳۰تیر ۱ام, ۱۳۹۹|

تبیین اهداف تربیتی هر یک از سوره‌های جزء ۳۰ قرآن کریم با رویکرد فهم قرآن دبستان

۱۳۹۹-۴-۱ ۲۳:۲۰:۲۴ +۰۴:۳۰خرداد ۳۱ام, ۱۳۹۹|

۳۸٫ محتوای تدبری سوره مبارکه «نبأ»_دوره مجازی تدبر‌‌‌ در‌‌ سوره‌های فهم قرآن دبستان

۱۳۹۹-۴-۳ ۱۲:۴۲:۵۶ +۰۴:۳۰خرداد ۳۱ام, ۱۳۹۹|

۳۷٫ محتوای تدبری سوره مبارکه «نازعات»_دوره مجازی تدبر‌‌‌ در‌‌ سوره‌های فهم قرآن دبستان

۱۳۹۹-۴-۳ ۱۲:۴۴:۴۸ +۰۴:۳۰خرداد ۳۱ام, ۱۳۹۹|

۳۶٫ محتوای تدبری سوره مبارکه «عبس»_دوره مجازی تدبر‌‌‌ در‌‌ سوره‌های فهم قرآن دبستان

۱۳۹۹-۴-۳ ۱۲:۴۵:۳۶ +۰۴:۳۰خرداد ۳۱ام, ۱۳۹۹|

۳۵٫ محتوای تدبری سوره مبارکه «تکویر»_دوره مجازی تدبر‌‌‌ در‌‌ سوره‌های فهم قرآن دبستان

۱۳۹۹-۴-۳ ۱۲:۴۶:۵۸ +۰۴:۳۰خرداد ۳۱ام, ۱۳۹۹|

۳۴٫ محتوای تدبری سوره مبارکه «انفطار»_دوره مجازی تدبر‌‌‌ در‌‌ سوره‌های فهم قرآن دبستان

۱۳۹۹-۴-۳ ۱۲:۴۸:۳۵ +۰۴:۳۰خرداد ۳۱ام, ۱۳۹۹|

۳۳٫ محتوای تدبری سوره مبارکه «مطفّفین»_دوره مجازی تدبر‌‌‌ در‌‌ سوره‌های فهم قرآن دبستان

۱۳۹۹-۴-۳ ۱۲:۴۹:۳۰ +۰۴:۳۰خرداد ۳۱ام, ۱۳۹۹|

۳۲٫ محتوای تدبری سوره مبارکه «انشقاق»_دوره مجازی تدبر‌‌‌ در‌‌ سوره‌های فهم قرآن دبستان

۱۳۹۹-۴-۳ ۱۲:۵۰:۳۵ +۰۴:۳۰خرداد ۳۱ام, ۱۳۹۹|