صوت جلسات ختم تدبری سوره‌های مبارکه از ق تا مرسلات

با کلیک روی نام سوره‌ها در جدول زیر به قسمت ارائه صوت سوره منتقل می‌شوید. در غیر این صورت در ادامه همین صفحه صوت جلسات به ترتیب سوره‌ها در دسترس است. صوت سوره‌ها با رنگ خاکستری به مرور اضافه خواهد شد، إن شاء الله.

بخش اول سوره‌های مفصلات، از ق تا مرسلات (۵۰ تا ۷۷)
۵۰-ق ۵۱-ذاریات ۵۲-طور
۵۳-نجم ۵۴-قمر ۵۵-الرحمن
۵۶-واقعه ۵۷-حدید ۵۸-مجادله
۵۹-حشر ۶۰-ممتحنه ۶۱-صف
۶۲-جمعه ۶۳-منافقون ۶۴-تغابن
۶۵-طلاق ۶۶-تحریم ۶۷-ملک
۶۸-قلم ۶۹-حاقه ۷۰-معارج
۷۱-نوح ۷۲-جنّ ۷۳-مزمّل
۷۴-مدثّر ۷۵-قیامت ۷۶-انسان
۷۷-مرسلات

 

صوت جلسات در پنج صفحه ارائه شده است، برای ورود به صفحه ارائه صوت سایر سوره روی نام سوره در جدول زیر کلیک کنید.

سوره‌های طوال، از حمد تا توبه (۱ تا ۹) حمد (فاتحه الکتاب) – بقره – آل عمران – نساء – مائده – انعام – اعراف – انفال – توبه
سوره‌های مئین (صد آیه‌ای)، از یونس تا فرقان (۱۰ تا ۲۵) یونس – هود – یوسف – رعد – ابراهیم – حجر – نحل – بنی اسرائیل – کهف – مریم – طه – انبیا – حج – مؤمنون – نور – فرقان
سوره‌های مثانی، از شعراء تا حجرات (۲۶ تا ۴۹) شعرا – نمل – قصص – عنکبوت – روم – لقمان – سجده – احزاب – سبأ – فاطر – یس – صافات – ص – زمر – غافر – فصلت – شوری – زخرف – دخان – جاثیه – احقاف – محمد (صلی الله علیه و آله) – فتح – حجرات
سوره‌های مفصلات، از نبأ تا ناس (۷۸ تا ۱۱۴) نبأ – نازعات – عبس – تکویر – انفطار – مطففین – انشقاق – بروج – طارق – اعلی – غاشیه – فجر – بلد – شمس – لیل – ضحی – انشراح – تین – علق – قدر – بینه – زلزال – عادیات – قارعه – تکاثر – عصر – همزه – فیل – قریش – ماعون – کوثر – کافرون – نصر – مسد – توحید – فلق – ناس

برگشت به صفحه توضیح دوره ختم تدبری

برگشت به فهرست سوره‌ها

۵۰- سوره مبارکه ق – ارائه‌دهنده: آقای نمازی

صوت نگاهی به سوره مبارکه ق

دریافت فایل PDF ارائه سوره

صوت جلسه

برگشت به فهرست سوره‌ها

۵۱- سوره مبارکه ذاریات – ارائه‌دهنده: آقای نمازی

صوت نگاهی به سوره مبارکه ذاریات

دریافت فایل PDF ارائه سوره ذاریات

صوت جلسه

برگشت به فهرست سوره‌ها

۵۲- سوره مبارکه طور – ارائه‌دهنده: آقای غیور

صوت نگاهی به سوره مبارکه طور

صوت جلسه

برگشت به فهرست سوره‌ها

۵۳- سوره مبارکه نجم- ارائه‌دهنده: آقای رجبعلی

صوت جلسه

برگشت به فهرست سوره‌ها

۵۴- سوره مبارکه قمر- ارائه‌دهنده: آقای محمدرضا اخوت

صوت جلسه

برگشت به فهرست سوره‌ها

۵۵- سوره مبارکه الرحمن- ارائه‌دهنده: آقای مهدی ساعدی

صوت جلسه

برگشت به فهرست سوره‌ها

۵۶- سوره مبارکه واقعه- ارائه‌دهنده: آقای زارعی

صوت جلسه

برگشت به فهرست سوره‌ها

۵۷- سوره مبارکه حدید- ارائه‌دهنده: آقای مجیدی

صوت جلسه

برگشت به فهرست سوره‌ها

۵۸- سوره مبارکه مجادله- ارائه‌دهنده: آقای نمازی

صوت جلسه

برگشت به فهرست سوره‌ها

۵۹- سوره مبارکه حشر- ارائه‌دهنده: آقای مجیدی

صوت جلسه

برگشت به فهرست سوره‌ها

۶۰- سوره مبارکه ممتحنه – ارائه‌دهنده: آقای محمدرضا اخوت

صوت جلسه

برگشت به فهرست سوره‌ها

۶۱- سوره مبارکه صف- ارائه‌دهنده: آقای دوستی

صوت جلسه

برگشت به فهرست سوره‌ها

۶۲- سوره مبارکه جمعه – ارائه‌دهنده: آقای ثمری

صوت جلسه

برگشت به فهرست سوره‌ها

۶۳- سوره مبارکه منافقون- ارائه‌دهنده: آقای علایی

صوت جلسه

برگشت به فهرست سوره‌ها

۶۴- سوره مبارکه تغابن- ارائه‌دهنده: آقای حاجی حسینعلی

صوت جلسه

برگشت به فهرست سوره‌ها

۶۵- سوره مبارکه طلاق- ارائه‌دهنده: آقای غنی زاده

صوت جلسه

برگشت به فهرست سوره‌ها

۶۶- سوره مبارکه تحریم – ارائه‌دهنده: آقای رجبعلی

صوت جلسه

برگشت به فهرست سوره‌ها

۶۷- سوره مبارکه ملک- ارائه‌دهنده: آقای مختاری

صوت جلسه

برگشت به فهرست سوره‌ها

۶۸- سوره مبارکه قلم – ارائه‌دهنده: آقای دژبخش

صوت جلسه

برگشت به فهرست سوره‌ها

۶۹- سوره مبارکه حاقه – ارائه‌دهنده: آقای نمازی

صوت جلسه

برگشت به فهرست سوره‌ها

۷۰- سوره مبارکه معارج – ارائه‌دهندگان: آقایان نمازی، سیدسخا، میرزایی

صوت جلسه

برگشت به فهرست سوره‌ها

۷۱- سوره مبارکه نوح – ارائه‌دهنده: آقای علیخانی

صوت جلسه

متأسفانه این جلسه صوت ندارد.

برگشت به فهرست سوره‌ها

۷۲- سوره مبارکه جنّ – ارائه‌دهنده: آقای علیخانی

صوت جلسه

برگشت به فهرست سوره‌ها

۷۳- سوره مبارکه مزمّل – ارائه‌دهنده: آقای پسیان

صوت جلسه

برگشت به فهرست سوره‌ها

۷۴- سوره مبارکه مدثّر – ارائه‌دهنده: آقای الهی

صوت جلسه

برگشت به فهرست سوره‌ها

۷۵- سوره مبارکه قیامت – ارائه‌دهنده: آقای سید جواد امامی

صوت جلسه

برگشت به فهرست سوره‌ها

۷۶- سوره مبارکه انسان – ارائه‌دهنده: آقای حیدرزاده

صوت جلسه

برگشت به فهرست سوره‌ها

۷۷- سوره مبارکه مرسلات – ارائه‌دهنده: آقای لسانی

صوت جلسه

برگشت به فهرست سوره‌ها

۱۳۹۹-۳-۱۲ ۲۰:۰۰:۴۸ +۰۴:۳۰اردیبهشت ۲۲ام, ۱۳۹۹|