//, فعالیتهای مدرسه حمد, کارگروه داستان نویسی/گاهنامه الکترونیکی روایت حُسن؛ مدرسه دانشجویی حمد(هنر و ادبیات)

گاهنامه الکترونیکی روایت حُسن؛ مدرسه دانشجویی حمد(هنر و ادبیات)

بسم الله الرحمن الرحیم

اللّهُمَّ صَلِّ عَلی فاطِمَهَ وَ اَبیها وَ بَعْلِها وَ بنیها وَ السِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فیها بِعَدَدِ ما اَحاطَ بِه عِلْمُکَ

 

ردیابی انواع روش‌های تفصیل در ادبیات داستانی

داستان از نگاه تدبری

آیه: رشته‌ای با دو سر، یک سر آن به خدا می‌رسد و سر دیگر آن به بندگان خدا می،رسد.

بنده به این رشته و ریسمان اتصال پیدا می‌کند و از این اتصال منافعی نصیبش می‌شود.

منظور ما از قَصَص در قرآن، وجه ثابت حکم خداست که در رخدادها ظاهر می‌شود و انسان را به منفعت عبرت پذیری، انذار و بشارت می‌رساند.

هر قَصَصی از قرآن، مَثَلی است که ما را از صفات پدیده‌ها بهره مند می‌کند و امکان دنباله روی را برای ما فراهم می‌نماید.

زیرا ظرفیت مَثَل بودن، قابل تکرار بودن در مراتب مختلف است.

در نتیجه این نگاه

  • نتیجه استفاده از این مفهوم، شناخت دقیق‌تر حقایق و تشخیص ظرف مناسب آن برای بیان است.
  • تنوع بخشیدن به نحوه بیان حقایق
  • جلوگیری از انحراف در شناخت حقیقت و نزول آن

خواهیم داشت.

هدف از برگزاری این کارگاه، آشنا ساختن نویسندگان با رویکردی تدبری در طراحی یک داستان است.

برای این منظور می‌توان با مدد گرفتن از قرآن و نگاه روشمند، ظرف‌هایی از جنس حوادث و رخدادها که حقیقت را در خود جای می‌دهند، معرفی کرد.

هر حقیقت در ظرف مخصوص خود نازل می‌شود. (بخوانید تفصیل پیدا می‌کند) و همه این فرآیند از ابتدا تا آخر، نقش‌های مناسب را برای دنبال کردن حقیقت تا رسیدن به مقصد فراهم می‌کند.

برای مطالعه گاهنامه الکترونیکی روایت حُسن با عنوان «ردیابی انواع روش‌های تفصیل در ادبیات داستانی» اینجا کلیک نمایید.

۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ،۱۳:۰۴:۱۴ +۰۰:۰۰بهمن ۲۸ام, ۱۳۹۹|