/, فعالیتها و اخبار مدرسه دعا و فقه حکومتی/سلسله نشست آشنایی با مبانی مدیریت، نظام سازی و حکمرانی از منظر قرآن کریم

سلسله نشست آشنایی با مبانی مدیریت، نظام سازی و حکمرانی از منظر قرآن کریم

? *سیر شکوفایی امت*
این جلسه با ارائه  *آقای چیت چیان* روزهای یکشنبه‌ها برگزار می‌شود.

? *نشانی اینترنتی ورود به جلسه:*
https://tadabbor.quranetratschool.net/ch/masjedekooy

برای کسب اطلاعات دقیق از زمان برگزاری هر جلسه به کانال مدرسه دعا مراجعه نمایید:
? ble.ir/MadreseDoa

۱۴۰۱/۲/۲۰ ،۰۵:۰۷:۰۱ +۰۰:۰۰بهمن ۲۵ام, ۱۴۰۰|