معرفی سند تزکیه و تعلیم

سند تعلیم و تزکیه، بر اساس دو کتاب حجت و حکمت و بر اساس پنج کتاب علم، عقل، یقین، فعل و تفکر، دوکتاب معناشناسی و فرآیندشناسی رشد و شش کتاب رشد تفکر اجتماعی و هفده کتاب در معنا شناسیی، فرآیند شناسی و نظام سازی طیب، خیر، حسن، ایمان، صدق و ولایت نوشته شده است. کاربرد این سند در طراحی نظامات آموزشی، فرهنگی، هنری و … کودکان، نوجوانان است و می­تواند علم، قدرت و دقت مربیان و مسئولین در حوزه­های تعلیم و تزکیه و فرهنگ، رسانه و هنر را افزایش دهد.

جهت مطالعه توضیحات بیشتر و تهیه کتاب به اینجا مراجعه کنید.

۱۳۹۸/۴/۲۹ ،۱۴:۰۷:۰۲ +۰۰:۰۰تیر ۲۷ام, ۱۳۹۸|