معرفی سند تولید و ارائه اثر هنری

هنر یکی از مهم ترین ابزارهای تولید فکر و برانگیختن برای امور خیر است که اگر در مسیر غیر الهی قرار گیرد به ابزار شیطان در اغوا و تزیین انسان تبدیل می شود. سند هنر در صدد است برای صیانت از هنر خطوط اصلی و محوری برخورداری از هنری که مورد نظر قرآن است را در اختیار هنرمندان و اندیشمندان قرار دهد. مطالب یاد شده در کتاب با اینکه به صورت اجمال به مطالب پرداخته در عین حال برای رهایی از تولیدات هنری اغواکننده یا بی خاصیت بسیار مفید و مؤثر است.

جهت مطالعه توضیحات بیشتر و تهیه این کتاب به اینجا مراجعه کنید.

۱۳۹۸/۴/۲۹ ،۱۴:۰۸:۰۶ +۰۰:۰۰تیر ۲۷ام, ۱۳۹۸|