معرفی سند مبانی لباس و بایسته‌های پوشش

لباس در زندگی انسان دارای نقشی اساسی است به نحوی که زندگی مادی و معنوی او وابسته به آن است. رزقی است که پوشش و حفظ را در ابعاد مختلف زندگی مادی و معنوی تأمین می کند و به عنوان عامل اظهار حیا، حُسن، عفاف و تشخص های اجتماعی است. در صورت نشناختن قدر و منزلت این عطیه و موهبت بزرگ الهی منجر می شود حیات مادی و معنوی او مختل شود و در مسیر انحراف قرار گیرد. در اهمیت موضوع لباس همین قدر کافی است که بدانیم اغوای شیطان جن و انس به طور مستقیم موجب خلع لباس از او می شود.

جهت مطالعه توضیحات بیشتر و تهیه کتاب به اینجا مراجعه کنید.

۱۳۹۸/۴/۲۹ ،۱۴:۰۸:۳۵ +۰۰:۰۰تیر ۲۷ام, ۱۳۹۸|