معرفی مجموعه نظام‌سازی رشد

نظام‌سازی رشد مجموعه سازوکارهایی است که تحقق رشد را در جامعه زمینه‌سازی نموده و بدین ترتیب تحقق رشد را تسریع و تسهیل می‌نماید.

این مجموعه در ۵ عنوان تدوین شده است:

نظام‌سازی طیّب

سالم‌سازی جامعه از انواع بیماری و خمودی و قیود دست و پاگیر و تأمین انواع رزق برای دریافت انواع حیات از وظایف اصلی در نظام سازی طیب است که با برنامه‌ریزی دقیق علمی- معنوی بر مبنای احکام دین قابل تحقق است. در این راستا علاوه بر نفی و طرد خبایث لازم است برای استقرار طیبات و خوبی‌ها زمینه‌های لازم فراهم شده، طیبات به‌عنوان معروف و خبایث به‌عنوان منکر برای عموم درخواست و طلبی جدی شود.

جهت مطالعه بیشتر و تهیه این کتاب به اینجا مراجعه کنید.

نظام‌سازی خیر

نظام‌سازی خیر تلاشی است برای نصرت و اعانت و اعمال ولایت در اقامه خیر توسط فرد و جامعه که از یک سو به وظایف اولیاء خیر و از سوی دیگر به طلب خیرگزینان و خیرخواهان وابسته است. در این نظام سعی و اهتمام در سهولت اجرای خیر و ترک شرّ و سختی ارتکاب شرّ ‌و ترک خیر است و نیز به بدیهی‌سازی خیر و امر به معروف و نهی از منکر می‌پردازد. محور اصلی فعالیت‌های نظام‌سازی خیر متناسب با فرآیند خیر می‌باشد. بدین ترتیب به شیوه‌های تبیین برای تفصیل، ابلاغ برای ترجیح، تبلیغ برای تعیین، ارسال و انذار برای گزینش و تولیت خیر برای تحقق خیر می‌پردازد.

جهت مطالعه بیشتر و تهیه این کتاب به اینجا مراجعه کنید.

نظام‌سازی حسن

نظام سازی حُسن به چگونگی اقامه و استقرار حسنات در جامعه با هدایت و زعامت اسوه حسنه می‌پردازد و در آن اصول و مبانی و نیز راهبردهای پیاده‌سازی جلوه‌های حُسن را تبیین می‌کند. شاخصه و ارزیابی نزدیک شدن به اقامه حُسن، بروز حُسن و تغییرات محسوس زیبا و شایسته‌ای است که در جامعه قابل‌رؤیت و البته قابل تفصیل است. با اقامه حُسن در جامعه، نور و رحمت عهده‌دار تکفل محسنین می‌گردند. اقامه حسن در افراد تأثیرپذیر، منجر به ایجاد جلوه‌های زیبا می‌گردند و جامعه را به سرعت به سمت کمال می‌کشاند. ابراز جلوه‌های حُسن که با تبعیت از اسوه حسنه رخ می‌دهد به استقرار حسنات منجر می‌شود و افراد تحت تأثیر موعظه حسنه هدایت و عده‌ای با رویارویی جدال احسن بر آن‌ها اتمام‌حجت می‌شود.

جهت مطالعه بیشتر و تهیه این کتاب به اینجا مراجعه کنید.

نظام‌سازی ایمان

جریان ایمان به منزله جاری شدن روح در کالبدی است که اگر نباشد حتی اجرای آن جسد هم باقی نمی‌ماند. این جریان چه در فرد و چه در جامعه حیاتی معنوی از جنس ذکر و دوستی با خدا و دوستان خدا ایجاد می‌کند. لازمه تحقق این جریان ایجاد اقتضائاتی در فرد و جامعه است که مهم‌ترین آن پاک‌سازی درونی از هر گونه فسق، نفاق، کفر و شک است. ایمان در جامعه با ایجاد بستر یقین، میل شدید به جهاد در راه خدا، صبر و عدل، جریان می‌یابد و بر اثر آن حیات معنوی که سرشار از رضایت و قرب به پروردگار است حاکم می‌گردد.

جهت مطالعه بیشتر و تهیه این کتاب به اینجا مراجعه کنید.

نظام‌سازی صدق

تحقق خیر و منفعت حقیقی در زندگی فرد و جامعه مستلزم هم‌راستایی با حق است. این هم‌راستایی با مجاهدت و تلاش انسان‌های مجاهد صابر در هر زمانی برای انسان محقق شده و خواهد شد. عامل هم‌راستایی با حق، کتاب وحی و قرآن به‌عنوان سند و نقشه راه و مفسر و تبیین‌کننده آن نبی و ائمه هدی علیهم‌السلام است. در اثر هم‌راستایی با حق امتی یکپارچه در توحید تأسیس‌شده که ظهور تام آن با ظهور منجی همراه است و به‌واسطه آن هر موهبتی که از ناحیه هر انسان صادق و صالحی در این امت به دست می‌آید به تناسب ایمان به همه منتقل می‌شود. کتاب نظام سازی صدق در صدد کشف حقایق انتقال صفت صدق در ساختار ولایی برای دست یافتن به چنین امتی است.

جهت مطالعه بیشتر و تهیه این کتاب به اینجا مراجعه کنید.

۱۳۹۸/۴/۲۹ ،۱۴:۳۰:۲۴ +۰۰:۰۰تیر ۲۷ام, ۱۳۹۸|