مطهره تابش

نام سرکار خانم مطهره تابش
شهر تهران
میزان فعالیت فرهنگی کمک رسانی و برگزاری جلسات قرآن خانگی
سطح تدبری دوره تدبر تخصصی و شرکت در جلسات ختم مفهومی شنبه های استاد اخوت
شرحی از ویژگی ها و خاطرات ایشان از خیررسانان و کسانی بودند که برای خانواده و دوستان و نیازمندان زمان زیادی را صرف می کردند و فردی بودند که بین خانواده و دوستانشان بسیار محبوب بودند.
دلیل فوت تصادف در سفر
محل دفن بهشت زهرا تهران قطعه ۳۸  ردیف ۵۸ شماره ۴۷

 

 

 

۱۳۹۸/۱۰/۹ ،۱۱:۲۲:۳۶ +۰۰:۰۰دی ۱ام, ۱۳۹۸|