///کارگاه‌های تفکر ویژه نوجوانان در ماه مبارک رمضان

کارگاه‌های تفکر ویژه نوجوانان در ماه مبارک رمضان

تفکرُ ساعهٍ افضل من عباده سبعین سنهٍ

مجمع مدارس دانش‌آموزی قرآن و عترت علیهم السلام کارگاه‌های تفکر ویژه نوجوانان را در ماه مبارک رمضان برگزار می‌کند.

این کارگاه‌ها در دو مقطع دوره اول متوسطه و دوره دوم متوسطه و در دو گروه دختران و پسران اجرا می‌شود.

موضوع این کارگاه‌ها عبارت است از:

کارگاه پرورش تفکر شنیداری (فعال‌سازی رجوع به عقل از راه شنیدن)
هر یک از حواس انسان برای رفع نیازی در او تعبیه شده است. توان شنیداری برای شنیدن و ساختن گزاره‌های عقلی به انسان عطا شده است. وقتی که چیزی را می‌شنویم آن را تبدیل به گزاره‌ و تعریفی می‌کنیم که لازمست آن گزاره را با حق بسنجیم تا بعد از آن و مطابق با آن عملی را انجام دهیم.

شنیدن، یکی از مهمترین ورودی‌های اداراکات و فهم و علم در انسان است که با تقویت یافتن، طهارت پیدا کردن و حفظ شدن در دریافت شنیدنی‌ها، می‌تواند فرد را به هدایت راهنمایی کند و متقابلا با اهمال در تقویت آن، آلوده‌سازی و در معرض شنیدن‌های نامناسب قرار گرفتن، زندگی انسان را محلی برای جولان شیاطین می‌سازد.

کارگاه پرورش تفکر مشاهده‌ای (فعال‌سازی رجوع به عقل از راه مشاهده)

هر یک از حواس انسان برای رفع نیازی در او تعبیه شده است. توان مشاهده برای نظر کردن به پدیده‌ها و رخدادهای دنیا در اختیار انسان قرار داده شده است تا از طریق آن نیازی از او رفع شود و گزاره‌های حقی برایش مکشوف شده و به عمل صالحی بتواند دست پیدا کند.
تأثیر مشاهده‌های مختلف بر تفکر از بارزترین تأثیرات علم بر رشد انسان است. با درک تعریف درست از مشاهده و جایگاه آن در رشدِ انسان و شناخت آفت‌ها و موانع تحقق آن و هم‌چنین مزین شدن به طهارت و تزکیه در این مسیر، بهره‌مندی از آن در رسیدن به سعادت اخروی افزایش می‌یابد.
وجود حواس مختلف، قوه خیال و بهره‌گیری از عقل ، مشاهده عوالم مختلف را در دسترس انسان قرار می‌دهد.

 

کارگاه پرورش تفکر بنیادی

زندگی انسان از لا به لای حوادث و پدیده‌ها و رخدادها می‌گذرد تا از این میان به حقایق عالم دست یابد و مسیر خود را در رسیدن به لقای الهی به نکویی پیدا کند. آیه‌بینی از پدیده‌ها و عبرت‌گیری از رخدادها از عواملی است که این مسیر را هموار می‌کند. لازم است تا هر انسانی در هر مواجه‌ای به حقی رجوع پیدا کند و متناسب با معیارهای الهی و باید و نبایدهای الهی به نیازهای خود پاسخ گوید.

تفکر بنیادی راهنمایی برای اصلاح تعاریف و داشتن تعاریف صحیح و معیار و باید و نباید الهی است تا انسان با آیه‌بینی و عبرت‌گیری و رجوع به منبع حق به بهترین نحو پاسخ‌گوی نیاز خود باشد.
استفاده انسان از قوای مختلف وجودی‌اش و نیل به سعادت حقیقی و راستین، نیازمند شناخت معیارهای الهی و عمل مبتنی بر آن است، بر این اساس توانایی تعقّل در انسان نهاده شد تا به واسطه آن بتواند اعمال و رفتار خود را بر اساس مبناهای حقیقی عالم هستی ساماندهی نماید.

ضمناً تفکر به عنوان ابزاری مهم در سیر شناخت انسان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از این رو تفکر بنیادی سعی می‌کند تا ضمن تبیین رابطه میان تفکر و تعقل، با ارائه تمارین عملی و کاربردی، توانمندی فرد را در استفاده صحیح از این دو قوه و ارتباط مؤثر میان آنها فعال نماید.

 

کارگاه پرورش تفکر قرآنی

تفکر آینه‌ای شفاف است که به قلب بینا، زندگانی می‌بخشد. این نعمت و امکان اختصاصی نردبانی است که می‌تواند سیر در ملکوت را نصیب انسان کند. حال که استفاده از این کیمیای نعمت برای همه ما حیاتی است و زندگی معنوی و حیات جاودان اخروی ما در گروی آن است، لازم است برای بهره‌مندی از آن، نیک تفکر کنیم.
به دنبال پاسخ به این سوال‌ها هستیم:
چگونه می‌توان تفکر کرد؟
تفکر صحیح وابسته به چه عناصری است؟
چرا در پاره‌ای موارد فکرهای ما نتیجه‌بخش نیست؟
چگونه می‌توان قدرت تفکر خود را ارزیابی کرده و مهارت‌های خود را در این زمینه بالا برد؟

 

 

این کارگاه‌ها در چهار جلسه (هفته‌ای یک جلسه) در ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود.

جهت ثبت‌نام در کارگاه‌های تفکر ویژه پسران دوره اول متوسطه در یکی از کانال‌های زیر عضو شوید:

https://ble.ir/tafakor_p_d1

https://eitaa.com/tafakor_p_d1

sapp.ir/tafakor_p_d1

 

جهت ثبت‌نام در کارگاه‌های تفکر ویژه دختران دوره اول متوسطه در یکی از کانال‌های زیر عضو شوید:

https://ble.ir/tafakor_d_d1

https://eitaa.com/tafakor_d_d1

sapp.ir/tafakor_d_d1

جهت ثبت‌نام در کارگاه‌های تفکر ویژه پسران دوره دوم متوسطه در یکی از کانال‌های زیر عضو شوید:

https://ble.ir/tafakor_p_d2

https://eitaa.com/tafakor_p_d2

sapp.ir/tafakor_p_d2

جهت ثبت‌نام در کارگاه‌های تفکر ویژه دختران دوره دوم متوسطه در یکی از کانال‌های زیر عضو شوید:

۱۳۹۹/۱/۲۶ ،۱۲:۳۰:۰۷ +۰۰:۰۰فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۹|