فعالیتهای مدرسه اهل بیت۱۳۹۸/۳/۲۸ ،۱۵:۴۱:۳۱ +۰۰:۰۰

مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) / مدرسه دانشجویی اهل بیت (ع) / فعالیت های مدرسه دانشجویی اهل بیت (ع)

گاهنامه کساء، شماره هفتم

یا رب یا فاطمه (س) مدارس علوم اجتماعی و اهل بیت علیهم السلام جهت اطلاع رسانی نسبت به رویدادهای این ...
ادامه ...

جذب نیروهای متقاضی تدریس دوره های تدبر در مدارس علوم اجتماعی و اهل بیت علیهم السلام

یا رب یا فاطمه (س) مدرسه علوم اجتماعی و مدرسه اهل بیت (ع) از میان علاقه مندان واجد شرایط تدریس ...
ادامه ...

جذب نیروهای متقاضی تدریس دوره های رشد تفکر اجتماعی با محوریت خانواده (مدارس علوم اجتماعی و اهل بیت علیهم السلام)

یا رب یا فاطمه (س) مدرسه علوم اجتماعی و مدرسه اهل بیت (ع) از میان علاقه مندان واجد شرایط تدریس ...
ادامه ...

ثبت نام دوره تربیت مربی حوزه خانواده با محوریت سوره مبارکه نور (به صورت مجازی و حضوری)

یا رب یا فاطمه (س) مدرسه علوم اجتماعی و مدرسه اهل بیت (ع) از علاقه مندان تدریس در حوزه خانواده ...
ادامه ...

ثبت نام متقاضیان شرکت در دوره تدبری قرآن به قرآن (به صورت مجازی)

یا رب یا فاطمه (س) مدرسه علوم اجتماعی و مدرسه اهل بیت (ع) در نظر دارد از میان متقضیان شرکت ...
ادامه ...

ثبت نام مربیانِ حضوری و مجازی در طرح رمضانی بیوت نورانی

بسم الله النور انس و تدبر در سوره های مبارکه " محمد، طه ،عبس، مطففین ،فجر وغاشیه " ویژه ماه ...
ادامه ...

ثبت نام میزبانان حضوری و مجازی در طرح رمضانی بیوت نورانی

بسم الله النور انس و تدبر در سوره های مبارکه " محمد، طه ،عبس، مطففین ،فجر وغاشیه " ویژه ماه ...
ادامه ...

گاهنامه کساء، شماره ششم

یا رب یا فاطمه مدارس علوم اجتماعی و اهل بیت علیه السلام جهت اطلاع رسانی نسبت به رویدادهای این دو ...
ادامه ...

سلسله جلسات مهارت های ارتباطی زوجین با تولد فرزند

یا رب یا فاطمه طرح ملی نسل توحیدی  با همکاری کارگروه خانواده مدرسه اهل بیت (ع) برگزار می کند: سلسله ...
ادامه ...

کارگاه «کودکی در بستر طیّبات»

بسم الله النور کارگاه «کودکی در بستر طیّبات» بر مبنای کتاب تربیت کودک با رویکرد طیب گزینی ویژه مادران عزیز ...
ادامه ...