آثار و تولیدات کارگروه مساجد۱۳۹۸/۴/۳۰ ،۱۴:۵۷:۰۹ +۰۰:۰۰

مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) / مدرسه دانشجویی تبلیغ / کارگروه مساجد / آثار و تولیدات کارگروه مساجد

طرح ساماندهی خواهران جهت فعالیت در مساجد

بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم طرح ساماندهی خواهران علاقه‌مند به فعالیت ...
ادامه ...

بسته معرفی مسجد تدبری-هیئت تدبری

بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد   هیئت تدبرمحور چه جایگاه و نقشی در مساجد ...
ادامه ...

بسته معرفی مسجد تدبری-جهاد تدبری

بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد چرا مسجد تدبری مقدمه ورود به جهاد تدبری است؟ ...
ادامه ...

بسته معرفی ایده های متنوعِ قرآنیِ مساجد تدبرمحور در جذب نوجوانان

بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد نوجوانِ هیئتیِ مسجدیِ بسیجیِ مبلّغ دین.. - نوجوان تدبری ...
ادامه ...

بسته معرفی مسجد طرازِ اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد آیا مسجد تدبرمحور همان مسجد طرازِ اسلامی است؟ - ...
ادامه ...

سند احیای شهرها

بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد سامان بخشی زندگی بر اساس آنچه خداوند توصیه کرده ...
ادامه ...

سند فعالیت های مسجد

بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد مسجد محلی برای سجده و سجده نمادی از اطاعت ...
ادامه ...