محور نشر تولیدات فرهنگی۱۳۹۸/۵/۸ ،۱۴:۵۲:۱۱ +۰۰:۰۰

مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) / احیای عملیات غدیر / محور نشر تولیدات فرهنگی

تألیفات غدیر ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم آثار مکتوب و تألیف شده در راستای پیام غدیر و موضوع مهم ولایت در سایت انتشارات ...
ادامه ...