برنامه های آموزشی مدرسه اهل بیت۱۳۹۸/۶/۱۳ ،۱۲:۵۷:۳۳ +۰۰:۰۰

مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) / مدرسه دانشجویی اهل بیت (ع) / برنامه های آموزشی مدرسه دانشجویی اهل بیت (ع)

ثبت نام دوره روش‌های تفکر در قرآن _ ویژه خواهران: ویژه متخصصین و علاقه‌مندان به حوزه زن و خانواده _ مدرسه خانواده بهار ۱۴۰۳

┈┅ ❁ـ﷽ـ❁ ┅┈‌  اللّهمَّ صلِّ علی فاطمهَ وَ اَبیها و بَعلَها و بَنیها و السّرّ المُستَودَع فیها بِعَدَدِ ما احاطَ ...
ادامه ...

ثبت نام دوره مقدمات تدبر در قرآن _ ویژه خواهران: ویژه متخصصین و علاقه‌مندان به حوزه زن و خانواده _ مدرسه خانواده بهار ۱۴۰۳

┈┅ ❁ـ﷽ـ❁ ┅┈‌  اللّهمَّ صلِّ علی فاطمهَ وَ اَبیها و بَعلَها و بَنیها و السّرّ المُستَودَع فیها بِعَدَدِ ما احاطَ ...
ادامه ...

پرونده آموزشی فراگیران مدرسه خانواده

ـ⁣⁣⁣⁣ 🍃🌺🍃🌺 ـ⁣⁣⁣⁣🌺🍃🌺 ﷽ ـ⁣⁣⁣⁣🍃🌺 یــــا فــاطمه 💫مژده به همه اعضای مدرسه خـانواده💫 🔖 پرونده آموزشی فراگیران مدرسه خانواده به ...
ادامه ...

پنجمین دوره آموزش فعالان و مربیان در حوزه خانواده _ تــــــــرم اول _ زمستان ۱۴۰۲ و بهار ۱۴۰۳

┈┅ ❁ـ﷽ـ❁ ┅┈‌ یا فاطمه  اللّهمَّ صلِّ علی فاطمهَ وَ اَبیها و بَعلَها و بَنیها و السّرّ المُستَودَعِ فیها بِعَدَدِ ...
ادامه ...

صوت جلسات ختم مفهومی مدرسه خانواده

┈┅ ❁ـ﷽ـ❁ ┅┈‌  یا فاطمه  اللّهمَّ صلِّ علی فاطمهَ وَ اَبیها و بَعلَها و بَنیها و السّرّ المُستَودَعِ فیها بِعَدَدِ ...
ادامه ...

ثبت نام دوره‌های دوم تا پنجم روش‌های تدبر در قرآن – پاییز 1402

┈┅ ❁ـ﷽ـ❁ ┅┈‌ یا فاطمه  اللّهمَّ صلِّ علی فاطمهَ وَ اَبیها و بَعلَها و بَنیها و السّرّ المُستَودَعِ فیها بِعَدَدِ ...
ادامه ...

طرح حیات؛ عصر قرآن + هنر زندگی به افق قرآن

┈┅ ❁ـ﷽ـ❁ ┅┈‌  یا فاطمه  اللّهمَّ صلِّ علی فاطمهَ وَ اَبیها و بَعلَها و بَنیها و السّرّ المُستَودَعِ فیها بِعَدَدِ ...
ادامه ...

ثبت نام دوره مقدمات تدبر در قرآن – ویژه متخصصین و علاقه مندان به حوزه زن و خانواده – مدرسه خانواده

┈┅ ❁ـ﷽ـ❁ ┅┈‌  اللّهمَّ صلِّ علی فاطمهَ وَ اَبیها و بَعلَها و بَنیها و السّرّ المُستَودَعِ فیها بِعَدَدِ ما احاطَ ...
ادامه ...

چهارمین دوره آموزش فعالان و مربیان در حوزه خانواده _ تــــــــرم اول _ پاییز و زمستان ۱۴۰۲

┈┅ ❁ـ﷽ـ❁ ┅┈‌ یا فاطمه  اللّهمَّ صلِّ علی فاطمهَ وَ اَبیها و بَعلَها و بَنیها و السّرّ المُستَودَعِ فیها بِعَدَدِ ...
ادامه ...

ثبت نام دوره‌های آموزش فعالان و مربیان در حوزه خانواده – تــــــــرم دوم و ترم سوم – پاییز و زمستان 1402

┈┅ ❁ـ﷽ـ❁ ┅┈‌ یا فاطمه  اللّهمَّ صلِّ علی فاطمهَ وَ اَبیها و بَعلَها و بَنیها و السّرّ المُستَودَعِ فیها بِعَدَدِ ...
ادامه ...