برنامه های پژوهشی مدرسه تزکیه و تعلیم۱۳۹۸-۶-۱۶ ۱۷:۵۱:۱۹ +۰۴:۳۰

مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) / مدرسه دانشجویی تزکیه و تعلیم / برنامه های پژوهشی مدرسه دانشجویی تزکیه و تعلیم

پیاده شده‌ی جلسات هسته پژوهشی قرآنی_روانشناسی در رابطه‌با هفت سال اول رشد و طیب سخن

«بسم الله الرحمن الرحیم» صوت ۶ جلسه از جلسات هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران که در رابطه با ...
ادامه ...