تولیدات مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت (ع)۱۳۹۸/۳/۱۸ ،۱۱:۵۴:۴۸ +۰۰:۰۰

مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) / تولیدات مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت (ع)

گاهنامه کساء، شماره هفتم

یا رب یا فاطمه (س) مدارس علوم اجتماعی و اهل بیت علیهم السلام جهت اطلاع رسانی نسبت به رویدادهای این ...
ادامه ...

گاهنامه کساء، شماره هفتم

یا رب یا فاطمه (س) مدارس علوم اجتماعی و اهل بیت علیهم السلام جهت اطلاع رسانی نسبت به رویدادهای این ...
ادامه ...

نور دل، نور خدا…

بسم الله النور نور نور چشم خود نور دلست نور چشم از نور دلها حاصلست باز نور نور دل نور ...
ادامه ...

راهبری قرآنی-دوره دوم

مدرسه سفیران قرآن با همکاری ارداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برگزار می‌کند: دوره دوم «سلسله کارگاه های راهبری ...
ادامه ...

جذب نیروهای متقاضی تدریس دوره های تدبر در مدارس علوم اجتماعی و اهل بیت علیهم السلام

یا رب یا فاطمه (س) مدرسه علوم اجتماعی و مدرسه اهل بیت (ع) از میان علاقه مندان واجد شرایط تدریس ...
ادامه ...

جذب نیروهای متقاضی تدریس دوره های رشد تفکر اجتماعی با محوریت خانواده (مدارس علوم اجتماعی و اهل بیت علیهم السلام)

یا رب یا فاطمه (س) مدرسه علوم اجتماعی و مدرسه اهل بیت (ع) از میان علاقه مندان واجد شرایط تدریس ...
ادامه ...

جذب نیروهای متقاضی تدریس دوره های تدبر در مدارس علوم اجتماعی و اهل بیت علیهم السلام

یا رب یا فاطمه (س) مدرسه علوم اجتماعی و مدرسه اهل بیت (ع) از میان علاقه مندان واجد شرایط تدریس ...
ادامه ...

جذب نیروهای متقاضی تدریس دوره های رشد تفکر اجتماعی با محوریت خانواده (مدارس علوم اجتماعی و اهل بیت علیهم السلام)

یا رب یا فاطمه (س) مدرسه علوم اجتماعی و مدرسه اهل بیت (ع) از میان علاقه مندان واجد شرایط تدریس ...
ادامه ...

ثبت نام متقاضیان شرکت در دوره تدبری قرآن به قرآن (به صورت مجازی)

یا رب یا فاطمه (س) مدرسه علوم اجتماعی و مدرسه اهل بیت (ع) در نظر دارد از میان متقاضیان شرکت ...
ادامه ...

ثبت نام متقاضیان شرکت در دوره تدبری قرآن به قرآن (به صورت مجازی)

یا رب یا فاطمه (س) مدرسه علوم اجتماعی و مدرسه اهل بیت (ع) در نظر دارد از میان متقضیان شرکت ...
ادامه ...