/علیرضا یوشی

درباره علیرضا یوشی

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
علیرضا یوشی تاکنون 13 مطلب را ایجاد کرده است.

تیر ۱۳۹۸

تیر ۱۳۹۸

خلاصه کتاب ساختار وجودی جامعه به عنوان کتاب مکمل دوره برای قرآن پژوه

۱۳۹۸-۴-۲۷ ۱۳:۰۶:۰۱ +۰۴:۳۰تیر ۴ام, ۱۳۹۸|

راهنمای تصحیح تمرین برای پشتیبان (دوره مقدمات تدبر در قرآن)

۱۳۹۸-۴-۴ ۱۴:۲۹:۲۳ +۰۴:۳۰تیر ۴ام, ۱۳۹۸|

راهنمای حل تمرین قرآن پژوه (دوره مقدمات روش های تدبر قرآن به قرآن )

۱۳۹۸-۴-۴ ۱۴:۱۶:۴۴ +۰۴:۳۰تیر ۴ام, ۱۳۹۸|

راهنمای حل تمرین قرآن پژوه (دوره مقدمات روش های تدبر سوره ای)

۱۳۹۸-۴-۴ ۱۴:۱۴:۱۹ +۰۴:۳۰تیر ۴ام, ۱۳۹۸|