///آثار و تولیدات دوره مجازی روشهای تفکر

شهریور ۱۳۹۹

نماهنگ سوره های کتاب مقدمات تدبر در قرآن

۱۳۹۹-۶-۱۹ ۱۲:۵۳:۱۱ +۰۴:۳۰شهریور ۱۷ام, ۱۳۹۹|

نشریه کاشف شماره ٢۵٩ ( ویژه نامه- اصول آموزش در بستر مجازی)

۱۳۹۹-۶-۱۸ ۱۴:۳۹:۱۳ +۰۴:۳۰شهریور ۱۷ام, ۱۳۹۹|

نشریه کاشف شماره ٢۵٨ ( ویژه نامه – گزارش دوره های آموزش مجازی فشرده روشهای تدبر در قرآن )

۱۳۹۹-۶-۱۸ ۱۴:۳۹:۲۷ +۰۴:۳۰شهریور ۱۷ام, ۱۳۹۹|

دی ۱۳۹۸

تیر ۱۳۹۸

خلاصه کتاب ساختار وجودی جامعه به عنوان کتاب مکمل دوره برای قرآن پژوه

۱۳۹۸-۴-۲۷ ۱۳:۰۶:۰۱ +۰۴:۳۰تیر ۴ام, ۱۳۹۸|

راهنمای حل تمرین قرآن پژوه (دوره مقدمات روش های تفکر در قرآن)

۱۳۹۸-۴-۴ ۱۴:۰۳:۰۱ +۰۴:۳۰تیر ۴ام, ۱۳۹۸|