///آثار و تولیدات دوره مجازی روشهای تفکر

خرداد ۱۴۰۰

شهریور ۱۳۹۹

نماهنگ سوره های کتاب مقدمات تدبر در قرآن

۱۳۹۹/۶/۱۹ ،۰۸:۲۳:۱۱ +۰۰:۰۰شهریور ۱۷ام, ۱۳۹۹|

نشریه کاشف شماره ٢۵٩ ( ویژه نامه- اصول آموزش در بستر مجازی)

۱۳۹۹/۱۲/۲۸ ،۱۲:۰۷:۰۴ +۰۰:۰۰شهریور ۱۷ام, ۱۳۹۹|

نشریه کاشف شماره ٢۵٨ ( ویژه نامه – گزارش دوره های آموزش مجازی فشرده روشهای تدبر در قرآن )

۱۳۹۹/۶/۱۸ ،۱۰:۰۹:۲۷ +۰۰:۰۰شهریور ۱۷ام, ۱۳۹۹|

دی ۱۳۹۸

تیر ۱۳۹۸

خلاصه کتاب ساختار وجودی جامعه به عنوان کتاب مکمل دوره برای قرآن پژوه

۱۳۹۸/۴/۲۷ ،۰۸:۳۶:۰۱ +۰۰:۰۰تیر ۴ام, ۱۳۹۸|

راهنمای حل تمرین قرآن پژوه (دوره مقدمات روش های تفکر در قرآن)

۱۳۹۸/۴/۴ ،۰۹:۳۳:۰۱ +۰۰:۰۰تیر ۴ام, ۱۳۹۸|