///آثار و تولیدات دوره مجازی روشهای تفکر

دی ۱۳۹۸

تیر ۱۳۹۸

خلاصه کتاب ساختار وجودی جامعه به عنوان کتاب مکمل دوره برای قرآن پژوه

۱۳۹۸-۴-۲۷ ۱۳:۰۶:۰۱ +۰۴:۳۰تیر ۴ام, ۱۳۹۸|

راهنمای حل تمرین قرآن پژوه (دوره مقدمات روش های تفکر در قرآن)

۱۳۹۸-۴-۴ ۱۴:۰۳:۰۱ +۰۴:۳۰تیر ۴ام, ۱۳۹۸|