نشریه کاشف شماره ٢۵٨ ( ویژه نامه – گزارش دوره های آموزش مجازی فشرده روشهای تدبر در قرآن )

نشریه کاشف شماره ٢۵٨
ویژه نامه:
گزارش دوره های آموزش مجازی فشرده روشهای تدبر در قرآن

پنج جلد دوره عمومی
بهار ١٣٩٩

به منظور استخراج الگوهای آموزشی ارائه شده برای هر کتاب.

توصیه شده جهت مطالعه توسط همه مربیان تدبر.

این نشریه در حجم ١٨٨ صفحه و تنها به صورت الکترونیکی منتشر می شود.

 

 

 

جهت دانلود نشریه از لینک زیر استفاده نمایید

۱۳۹۹/۶/۱۸ ،۱۰:۰۹:۲۷ +۰۰:۰۰شهریور ۱۷ام, ۱۳۹۹|