//محور تبلیغ پیام غدیر

شهریور ۱۳۹۸

مصاحبه رسانه‌ای: وقتی عملیات احیای غدیر، محرومان را کارآفرین می‌کند.

۱۳۹۸/۶/۲ ،۱۳:۰۰:۵۹ +۰۰:۰۰شهریور ۲ام, ۱۳۹۸|

نشریه کاشف شماره ۲۵۵، ویژه‌نامه عملیات اقامه غدیر

۱۳۹۹/۱/۱۲ ،۱۷:۴۵:۳۱ +۰۰:۰۰مرداد ۲۸ام, ۱۳۹۸|