///مصاحبه رسانه‌ای: وقتی عملیات احیای غدیر، محرومان را کارآفرین می‌کند.

مصاحبه رسانه‌ای: وقتی عملیات احیای غدیر، محرومان را کارآفرین می‌کند.

مصاحبه زیر توسط خبرگزاری فارس با سرکار خانم شهیدزاده، از اعضای ستاد احیای غدیر صورت گرفته است و گزارشی نسبتا کامل از فعالیت های گروه احیای غدیر در ذی القعده و ذی الحجه ۱۴۴۰(سال ۱۳۹۸) را ارائه می‌دهد.

 

مطالعه مصاحبه

۱۳۹۸/۶/۲ ،۱۳:۰۰:۵۹ +۰۰:۰۰شهریور ۲ام, ۱۳۹۸|