نشریه کاشف شماره ۲۵۵، ویژه‌نامه عملیات اقامه غدیر

انتشار دوشنبه ۲۸ مردادماه ۹۸٫

 

در رسانه مدرسه دانشجویی قرآن و عترت(ع) دانشگاه تهران بخوانید:

نشریه کاشف شماره ۲۵۵

ویژه‌نامه عملیات اقامه غدیر

 

پرونده:

گزارش فعالیت‌های کارگروه تدبر در عملیات اقامه غدیر (مصاحبه با شهربانو کندی؛ مسئول کارگروه تدبر).

 

یادداشت علمی:

نگاهی به سوره مبارکه مائده، نقش واژه مائده(سفره) در آن و نسبت‌یابی با آیه ولایت (کاظم رجبعلی).

 

یادداشت ادبی:

حکایت اسماعیل ذبیح(ع) (هانی ‌چیت‌چیان).

مله أبیکم؛ ابراهیم(ع) (فاطمه سادات شریعتمداری).

عبدالله(ع)، مانند جدش اسماعیل(ع) (کاظم رجبعلی).

 

پیشخوان:

بازگشایی صفحه عملیات احیای غدیر در سایت مجمع مدارس.

 

دریافت سند نشریه کاشف شماره ۲۵۵

 

۱۳۹۹/۱/۱۲ ،۱۷:۴۵:۳۱ +۰۰:۰۰مرداد ۲۸ام, ۱۳۹۸|