///مقاله: موضوع برادری در سوره مبارکه حجرات و روایات

مقاله: موضوع برادری در سوره مبارکه حجرات و روایات

پژوهش قرآنی-روایی زیر با کلیدواژگان برادری، اخوت، سوره مبارکه حجرات به قلم خانم مریم خوش اخلاق، عضو کارگروه تدبر تهیه شده است.

 

دریافت فایل

 

 

۱۳۹۸/۶/۱ ،۱۴:۱۲:۱۴ +۰۰:۰۰شهریور ۱ام, ۱۳۹۸|