///یادداشت ادبی: ۱۱۴ نام برای امیرالمومنین از ۱۱۴ سوره

یادداشت ادبی: ۱۱۴ نام برای امیرالمومنین از ۱۱۴ سوره

بر اساس جایگاه امام در هر سوره میتوان نامی را برای امام حق، امیرالمومنین طبق آن سوره معرفی کرد.

زیرا ائمه تجلی انسان کامل در هر سوره قرآن اند. همچنین بعضی روایات نیز به طور خاص به ارتباط سوره با امیرالمومنین پرداخته اند.

 

به قلم، انسیه برومندپور، عضو کارگروه تدبر.

 

دریافت فایل

 

 

 

۱۳۹۸/۶/۲ ،۱۲:۱۱:۵۶ +۰۰:۰۰شهریور ۱ام, ۱۳۹۸|