//فعالیتها و اخبار مدرسه تدبر در قرآن

اسفند ۱۳۹۹

بهمن ۱۳۹۹

آبان ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۸/۳ ،۱۰:۴۸:۵۶ +۰۰:۰۰آبان ۳ام, ۱۳۹۹|

شهریور ۱۳۹۹

خرداد ۱۳۹۹

ثبت نام دوره‌های جدید آموزش روش‌های تدبر در قرآن – تابستان ۹۹

۱۳۹۹/۵/۱۳ ،۰۶:۲۶:۰۳ +۰۰:۰۰خرداد ۹ام, ۱۳۹۹|

تولیدات چندرسانه ای آموزش روشهای تدبر-قرآن به قرآن-اولوالالباب

۱۳۹۹/۳/۸ ،۰۸:۰۷:۵۱ +۰۰:۰۰خرداد ۸ام, ۱۳۹۹|

تولیدات چند رسانه ای آموزش تدبر در قرآن-روشهای تفکر-اولوالالباب

۱۳۹۹/۲/۲۰ ،۱۰:۱۷:۳۵ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۲۰ام, ۱۳۹۹|

دی ۱۳۹۸