///اخبار و فعالیتهای کارگروه آموزش عمومی تدبر

اسفند ۱۳۹۹

اسفند ۱۳۹۹

بهمن ۱۳۹۹

خرداد ۱۳۹۹

ثبت نام دوره‌های جدید آموزش روش‌های تدبر در قرآن – تابستان ۹۹

۱۳۹۹/۵/۱۳ ،۰۶:۲۶:۰۳ +۰۰:۰۰خرداد ۹ام, ۱۳۹۹|

تولیدات چندرسانه ای آموزش روشهای تدبر-قرآن به قرآن-اولوالالباب

۱۳۹۹/۳/۸ ،۰۸:۰۷:۵۱ +۰۰:۰۰خرداد ۸ام, ۱۳۹۹|

تولیدات چند رسانه ای آموزش تدبر در قرآن-روشهای تفکر-اولوالالباب

۱۳۹۹/۲/۲۰ ،۱۰:۱۷:۳۵ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۲۰ام, ۱۳۹۹|

دی ۱۳۹۸

دی ۱۳۹۸

مرداد ۱۳۹۸