//کارگروه آموزش عمومی تدبر مدرسه تدبر

دی ۱۳۹۸

دی ۱۳۹۸

مرداد ۱۳۹۸

مرداد ۱۳۹۸

پاورپوینت کتاب های دوره عمومی تدبر در قرآن

۱۳۹۸-۷-۱۴ ۱۸:۰۲:۵۱ +۰۳:۳۰مرداد ۸ام, ۱۳۹۸|

گزارش کلاس تدبر قرآن به قرآن(ترم پنجم)-نیمسال دوم ۹۷

۱۳۹۸-۴-۲۵ ۱۲:۱۴:۱۷ +۰۴:۳۰تیر ۲۳ام, ۱۳۹۸|

گزارش کلاس روشهای تفکر در قرآن(ترم دوم) – نیمسال دوم ۹۷

۱۳۹۸-۴-۲۳ ۱۲:۰۹:۰۷ +۰۴:۳۰تیر ۲۳ام, ۱۳۹۸|

گزارش کلاس روشهای تدبر کلمه ای(ترم سوم)-نیمسال دوم ۹۷

۱۳۹۸-۴-۲۵ ۱۲:۱۵:۱۰ +۰۴:۳۰تیر ۲۰ام, ۱۳۹۸|

گزارش کلاس روشهای تدبر سوره ای(ترم چهارم)- نیمسال دوم ۹۷

۱۳۹۸-۴-۲۳ ۱۲:۰۶:۴۶ +۰۴:۳۰تیر ۲۰ام, ۱۳۹۸|