//کارگروه آموزش تخصصی تدبر مدرسه تدبر

خرداد ۱۳۹۹

دی ۱۳۹۸

مرداد ۱۳۹۸

گزارش کلاس تدبر ادبی ۱و ۲(ترم هشتم و نهم)- نیمسال دوم ۹۷

۱۳۹۸-۵-۳ ۱۴:۳۰:۱۰ +۰۴:۳۰مرداد ۳ام, ۱۳۹۸|

گزارش کلاس تدبر در سوره های مکی(ترم ششم)- نیمسال دوم ۹۷

۱۳۹۸-۴-۲۳ ۱۱:۵۴:۳۹ +۰۴:۳۰تیر ۲۳ام, ۱۳۹۸|