/مدرسه تدبر در قرآن

دی ۱۳۹۸

دی ۱۳۹۸

مرداد ۱۳۹۸

مرداد ۱۳۹۸

پاورپوینت کتاب های دوره عمومی تدبر در قرآن

۱۳۹۸-۷-۱۴ ۱۸:۰۲:۵۱ +۰۳:۳۰مرداد ۸ام, ۱۳۹۸|

گزارش کلاس تدبر ادبی ۱و ۲(ترم هشتم و نهم)- نیمسال دوم ۹۷

۱۳۹۸-۵-۳ ۱۴:۳۰:۱۰ +۰۴:۳۰مرداد ۳ام, ۱۳۹۸|

گزارش کلاس تدبر در سوره های مکی(ترم ششم)- نیمسال دوم ۹۷

۱۳۹۸-۴-۲۳ ۱۱:۵۴:۳۹ +۰۴:۳۰تیر ۲۳ام, ۱۳۹۸|

گزارش کلاس تدبر قرآن به قرآن(ترم پنجم)-نیمسال دوم ۹۷

۱۳۹۸-۴-۲۵ ۱۲:۱۴:۱۷ +۰۴:۳۰تیر ۲۳ام, ۱۳۹۸|