/مدرسه تدبر در قرآن

آبان ۱۳۹۹

۱۳۹۹-۸-۳ ۱۴:۱۸:۵۶ +۰۳:۳۰آبان ۳ام, ۱۳۹۹|

شهریور ۱۳۹۹

خرداد ۱۳۹۹

ثبت نام دوره‌های جدید آموزش روش‌های تدبر در قرآن – تابستان ۹۹

۱۳۹۹-۵-۱۳ ۱۰:۵۶:۰۳ +۰۴:۳۰خرداد ۹ام, ۱۳۹۹|

تولیدات چندرسانه ای آموزش روشهای تدبر-قرآن به قرآن-اولوالالباب

۱۳۹۹-۳-۸ ۱۲:۳۷:۵۱ +۰۴:۳۰خرداد ۸ام, ۱۳۹۹|

تولیدات چند رسانه ای آموزش تدبر در قرآن-روشهای تفکر-اولوالالباب

۱۳۹۹-۲-۲۰ ۱۴:۴۷:۳۵ +۰۴:۳۰اردیبهشت ۲۰ام, ۱۳۹۹|

دی ۱۳۹۸

دی ۱۳۹۸

مرداد ۱۳۹۸

مرداد ۱۳۹۸