//نشریه کاشف شماره ۲۵۰، ویژه‌نامه اعلام برنامه کارگروه‌های مجمع مدارس در سال ۹۸

نشریه کاشف شماره ۲۵۰، ویژه‌نامه اعلام برنامه کارگروه‌های مجمع مدارس در سال ۹۸

انتشار ۲۷ فروردین‌ماه ۹۷

 

پرونده:

گزارش کارگروه‌های مجمع مدارس قرآن و عترت(ع) از فعالیت‌های یک سال اخیر و برنامه‌های سال پیش رو .

 

مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع)، عنوانی است که برای ١٣ گروه تخصصی مجزا و فعالِ مدرسه قرآن در نظر گرفته شده است. هدف اصلی تمام مدارس، تولید علم مبتنی بر قرآن با توجه به نیازهای جامعه و جریان‌سازی آن در حوزه‌های مختلف دانشگاهی، فرهنگی، تبلیغی و… می‌باشد. هر مدرسه تخصصی با یک موضوع و رسالت کلان از دیگر حوزه‌های تخصصی متمایز می‌شود. البته هر موضوع کلان، خود به شاخه‌های ریزتر می‌تواند تقسیم شود. کارگروه‌های تخصصی، جمع‌های متمایزتری هستند که ذیل مدیریت هر مدرسه تخصصی به پژوهش، آموزش و اجرا در حوزه موضوعات ریزترِ تخصصی می‌پردازند.

گزارش تعدادی از کارگروه‌ها از فعالیت‌های گذشته و برنامه‌های آتی آن‌ها، در نشریه پیش رو تقدیم می‌شود.

دریافت فایل نشریه

۱۳۹۸/۴/۲۲ ،۰۲:۳۰:۱۳ +۰۰:۰۰تیر ۱۸ام, ۱۳۹۸|