/, کاشف/نشریه کاشف شماره ۲۵۲، ویژه‌نامه عملیات‌های تدبری در دانشگاه تهران

نشریه کاشف شماره ۲۵۲، ویژه‌نامه عملیات‌های تدبری در دانشگاه تهران

انتشار ۸ تیرماه ۹۸

در رسانه مدرسه دانشجویی قرآن و عترت(ع) دانشگاه تهران بخوانید:
نشریه کاشف شماره ٢۵٢

ویژه‌نامه عملیات‌های تدبری در دانشگاه تهران

پرونده:
یک سال تحصیلی همراه با ١١ عملیات تدبری-تخصصی در دانشگاه تهران
گزارش همایش‌ها و کارگاه‌های مجمع مدارس قرآن و عترت(ع) در سال تحصیلی ٩٨-١٣٩٧.

به همراه نمایشگاهی از لوح‌های همایش پیش رو؛ همایش مسجد.

 

دریافت فایل نشریه

۱۳۹۸/۵/۱۰ ،۱۲:۲۲:۲۷ +۰۰:۰۰تیر ۱۸ام, ۱۳۹۸|