نشریه کاشف شماره ۲۵۳، ویژه‌نامه همایش مسجد

انتشار ۱۹ تیرماه ۹۸

 

در رسانه مدرسه دانشجویی قرآن و عترت(ع) دانشگاه تهران بخوانید:

نشریه کاشف شماره ٢۵٣

ویژه‌نامه همایش مسجد

نمایشگاه تولید محتوا جهت ارائه در مساجد تدبرمحور
گزارشی از تولیدات کارگروه های مجمع مدارس قرآن و عترت(ع) برای همایش مسجد.

 

دریافت فایل نشریه

۱۳۹۸/۵/۱۰ ،۱۲:۱۹:۱۲ +۰۰:۰۰تیر ۲۲ام, ۱۳۹۸|