سومین شماره گاهنامه طبیب دوار

یاعلی و یاعظیم…

مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) علوم پزشکی (طبیب دوار) تقدیم می کند:

سومین شماره گاهنامه طبیب دوار

در این نشریه بخوانید:
●روزه داری در بیماری ها
●مشکلات کلیوی و توصیه های تغذیه ای

●مصرف داروها در ماه مبارک رمضان

 

 


TabibDavvar3_layout_large_RenalDiseases

۱۴۰۱/۱/۲۳ ،۰۸:۴۷:۴۴ +۰۰:۰۰فروردین ۲۳ام, ۱۴۰۱|