///پوستر: عید غدیر؛ عید معرفت امام با قرآن

پوستر: عید غدیر؛ عید معرفت امام با قرآن

پوسترهای زیر جهت استفاده در فضای مجازی یا چاپ به عنوان کارت و یا تزئین فضای فیزیکی جشنها قابل استفاده می باشند.

شعاری که برای عملیات اقامه غدیر سال ۹۸ در نظر گرفته شد، چنین می باشد: غدیر؛ معرفت امام با قرآن.

 

تولید اعضای کارگروه هنرهای تجسمی، مدرسه حمد.

 

 

۱۳۹۸/۵/۱۹ ،۱۱:۳۷:۱۱ +۰۰:۰۰مرداد ۱۸ام, ۱۳۹۸|