///پوستر: فراخوان اقامه غدیر و محورهای آن

پوستر: فراخوان اقامه غدیر و محورهای آن

پوستر زیر به عنوان معرفی این طرح و جهت هدایت مخاطب به سایتهای مربوطه، طراحی شده است.

قابل چاپ و نشر در کانالها یا تخته اعلانات مساجد و هیئت ها.

تولید کارگروه هنرهای تجسمی، مدرسه حمد.

 

 

دریافت سند باکیفیت پوستر

 

پوستر دبگر نیز به عنوان فراخوان برای دعوت از آحاد مردم، مساجد و هیئت ها جهت اقامه غدیر میتواند استفاده شود.

۱۳۹۸/۵/۲۱ ،۱۲:۵۷:۱۳ +۰۰:۰۰مرداد ۱۸ام, ۱۳۹۸|