///گزارش جلسات کارگاه­‌های کتب تدبر در هستی در پاییز و زمستان ۹۸ به همراه صوت و متن جلسات

گزارش جلسات کارگاه­‌های کتب تدبر در هستی در پاییز و زمستان ۹۸ به همراه صوت و متن جلسات

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین

اللهم صل علی محمد و آل محمد

مقدمه

مجموعه کتب تدبر در هستی که از دسته کتب بنیادی کتاب­‌های مجمع مدارس قرآن و عترت علیهم‌السلام هستند، منبع اصلی کارهای مربوط به مدرسه اسماء الحسنی می­‌باشند. به همین جهت برای برگزاری سلسله کارگاه‌­هایی پیرامون کتب تدبر در هستی برنامه­‌ریزی شد تا طی این جلسات کتب تدبر در هستی و نوع رویکردی که باید در مطالعه آن‌ها داشت مورد بحث قرار ‌گیرد. لازم است قبل از مطالعه این کتب رویکردهای مطرح شده مورد توجه قرار گیرد تا بهره لازم از کتاب‌ها برده شود.

لازم به ذکر است این جلسات به طور ویژه برای دانشجویان علوم پایه و فنی و مهندسی و اعضای مدرسه اسماء الحسنی برگزار می‌گردد اما حضور علاقه­‌مندان نیز بلامانع است.

 

گزارش جلسات

جلسه اول؛ بیان کلیات

در جلسه پنجشنبه مورخ ۱۸ مهر ۹۸ با حضور استاد اخوت، رویکرد کلی مطالعه کتب تدبر در هستی مورد بحث قرار گرفت. رویکرد ورود به این کتب در سه محور کلی حق، علم و هدایت بیان گردید. ضمن تبیین هر یک از این رویکردها بیان شد که هر یک از این دیدگاه‌ها می‌تواند منشأ تحول در حوزه‌ای باشد. با در نظر گرفتن رویکردهای طرح شده می‌توان نقشه موضوعی کتب تدبر در هستی را استخراج نمود.

کتب تدبر در هستی عبارتند از: تدبر در اسماء، تدبر در کتاب، تدبر در کلمه، تدبر در کلام و تدبر در آیات. طی این جلسه نحوه استخراج این موضوعات از قرآن و جایگاه هر یک در هستی شناسی بیان شد. اینکه هر کدام از این کتاب‌ها در صدد بیان چه موضوعات کلیدی‌ای هستند. همچنین شیوه مطالعه این مجموعه کتاب و کشف چگونگی ارتباط بین موضوعات آن‌ها از دیگر مطالبی بود که در این جلسه مطرح گردید.

 

جلسه دوم با محوریت کتاب تدبر در اسماء

در جلسه روز پنجشنبه ۲ آبان ۹۸، استاد اخوت کلیاتی درباره اسم از منظر قرآن کریم بیان نمودند که دانستن آن‌ها زمینه فکری فرد را در رجوع به کتاب تدبر در اسماء مساعد می‌نماید.

آنچه از اسم در ذهن ما شکل گرفته با آنچه خداوند در قرآن کریم درباره اسم مطرح نموده متفاوت است. طی جلسه مذکور برخی ویژگی‌های اسم از منظر قرآن کریم تبیین شد و ارتباط آن با نیاز و رافع نیاز روشن گردید.

نقش کلیدی نظام اسماء در رشته‌های علمی و لزوم نظام سازی توحیدی اسم در رشته‌های مختلف،‌ برای راهیابی به سلسله مراتب هستی مورد بحث و نظر قرار گرفت. در پایان ساختار اسماء در قرآن کریم به عنوان ساختاری جامع برای همه علوم معرفی شد که شرح کامل آن در کتاب تدبر در اسماء آمده است. مطالعه و یادگیری معنای اسماء مطرح شده در قرآن به عنوان تکلیف این جلسه داده شد.

 

لینک دریافت معانی اسمای قرآن

 

جلسه سوم با محوریت کتاب تدبر در کتاب

جلسه در تاریخ ۱۶ آبان ۹۸ برگزار شد. از جمله مباحث مطرح در این جلسه بررسی اجمالی کلمه کتاب در قرآن و طرح ذومراتب بودن آن می‌باشد. این کلمه در دسته کلماتی است که متشابه بوده و در مراتب مختلف به کار می‌رود. از موضوعات کلیدی مرتبط با کتاب، ثبت است. موضوع ثبت نیز دارای تنوع و مراتب می‌باشد و می‌توان کتاب را به مجموعه ثبت تعبیر نمود. این مطلب با طرح موضوع ثابت و متغیر و اینکه ثبت بر اساس حقیقت ثابت صورت می‌گیرد نه متغیر، شرح و بسط یافت.

ارتباط علوم مختلف با ثابت و متغیر، حق یا باطل بودن به کارگیری آن ثابت و علم از نکات مهمی بود که در جلسه مطرح شد و اینکه کتاب دربردارنده حق و ارائه دهنده حکم برای هر چیزی است.

 

جلسه چهارم با محوریت کتاب تدبر در کلمه

چهارمین جلسه از سلسله جلسات تدبر در هستی در تاریخ ۳۰ آبان ۹۸ برگزار شد. در ابتدای این جلسه به موضوع مهم استخراج دستگاه فکری از قرآن جهت انجام پژوهش در رابطه با پدیده‌ها و رخدادها و معنای آن پرداخته شد. مجموعه کتب تدبر در هستی مؤلفه‌های محوری این دستگاه فکری هستند.

جلسه با بیان ویژگی‌های کلمه در قرآن ادامه یافت و این موضوع که قرآن کریم پدیده‌ها، رخدادها و قوانین را کلمه خوانده است. برخی ویژگی‌های کلمه و نقش آن در بررسی مسائل با ذکر چند مثال مطرح گردید. لزوم منظومه سازی کلمات در بررسی مسائل علمی از منظر تدبر کلمه‌ای نیز مطرح شد.

کتاب­‌های تدبر ادبی ۱ و ۲ از مجموعه کتاب‌های روش‌های تدبر در قرآن در بهره‌مندی از تدبر در کلمه نقش کلیدی دارند.

 

جلسه پنجم؛ مشاهده پدیده‌­ها با رویکرد تدبر در کلمه

در جلسه ۲۸ آذر ۹۸، در ادامه جلسه قبل به تکمیل مباحث تدبر در کلمه پرداخته شد. چهار رویکرد کلی به کلمه از منظر ادبیات،  قرآن، هستی و اجتماع طرح گردید و کلمه در هریک معرفی شد.

بخش قابل توجهی از جلسه به طرح بحث در زمینه دستگاه‌های مختصات و رویت فضای مورد نظر در دستگاه‌های مختلف اختصاص یافت. شرط کارآمدی دستگاه مختصات نیز بیان گردید و اینکه بالا رفتن توان فرد در این کار مستلزم بالا رفتن انس با قرآن می‌باشد.

 

جلسه ششم با محوریت کتاب تدبر در کلام

این جلسه پنجشنبه ۱۹ دی ۹۸ برگزار گردید، ابتدا مروری بر موضوع تدبر در هستی و استخراج دستگاه فکری و روش از قواعد مربوط به هستی صورت گرفت. به این موضوع پرداخته شد که دستگاه‌های فکری ایجاد رویکرد می‌کنند و روش‌ها در استفاده از متن قرآن در جهت کاربرد مفید واقع می‌گردند.

سپس موضوع تدبر در کلام مورد بحث قرار گرفت و تعریفی از کلام براساس خاصیت القایی پدیده برای مخلوقات ارائه شد. براساس اینکه همه موجودات از خاصیت القاپذیری و القاکنندگی برخوردار هستند و این خاصیت باعث کارآمدی آنها شده و قابلیت مدیریت آنها را فراهم می‌سازد.

نکات و جزئیات بیشتری در این زمینه در جلسه مطرح گردید که با مراجعه به فایل صوتی جلسه که لینک آن در پایین موجود است می­‌توانید از آن­ها بهره­‌مند شوید.

 

جلسه هفتم ( جلسه آخر) با محوریت کتاب تدبر در آیات

جلسه آخر از سری کارگاه­‌های کتب تدبر در هستی، پنجشنبه ۲۶ دی ۹۸ در زمینه کتاب تدبر در آیات برگزار شد.

در این جلسه به بیان تعریف آیه از منظر مخاطب شناسی، فرآیند شناسی، جریان آن در زندگی، مصداق شناسی و ساختار شناسی پرداخته شد. همچنین تعریفی کلی از مجموع این منظرها مطرح گردید.

ارتباط تنگاتنگ آیه و تفکر در انسان تبیین شد و بیان شد که هر یک نمادی برای دیگری است.

از طریق دریافت صوت جلسه می‌توانید در جریان مشروح مطالب قرار بگیرید.

 

دریافت صوت و متن جلسات

دریافت صوت جلسه اول

دریافت صوت جلسه دوم

دریافت صوت جلسه سوم

دریافت صوت جلسه چهارم

دریافت صوت جلسه پنجم+ عکس‌های تخته

دریافت صوت جلسه ششم + عکس‌های تخته

دریافت صوت جلسه هفتم + عکس‌های تخته

 

دریافت متن تمام جلسات

 

نحوه دسترسی به کتب تدبر هستی

نحوه دسترسی به کتاب­‌های تدبر ادبی

نحوه دسترسی به کتاب تفکر نفس

 

۱۳۹۸-۱۱-۱۴ ۰۰:۱۳:۳۶ +۰۳:۳۰آذر ۲۷ام, ۱۳۹۸|