آثار مکتوب عملیات عاشورا و اربعین۱۳۹۹/۶/۶ ،۱۳:۱۲:۱۸ +۰۰:۰۰

مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت (ع) / عملیات عاشورا و اربعین/ آثار مکتوب

شعر و داستان کودک- بر محور کتاب فهم قرآن در دبستان

یا رحمن یا رحیم مجموعه شعر و داستان کودک حاصل تلاش مخلصانه گروه عملیاتی نویسندگان در مدرسه تزکیه و تعلیم ...
ادامه ...