آثار مکتوب عملیات عاشورا و اربعین۱۳۹۹-۶-۶ ۱۷:۴۲:۱۸ +۰۴:۳۰

مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت (ع) / عملیات عاشورا و اربعین/ آثار مکتوب

شعر و متن ادبی عاشورایی

 یا رحمن یا رحیم در عملیات عاشورا و اربعین ۱۴۴۲، فراخوانی مبنی بر ا رسال شعر و متن  عاشورایی برای ...
ادامه ...