برنامه های مطالعاتی مدرسه حفظ و تدبر۱۴۰۰/۱۱/۱۶ ،۱۰:۵۸:۳۹ +۰۰:۰۰

مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) / مدرسه حفظ و تدبر / برنامه های مطالعاتی مدرسه حفظ و تدبر

مقدمه ای بر بایسته های حفظ نوجوانی

بسته آموزشی «مقدماتی بر بایسته های حفظ قرآن در دوره نوجوانی» تولید شد. این بسته شامل عناوین زیر است: حفظ قرآن ...
ادامه ...

برنامه های مطالعاتی؛ زمستان 1400

برنامه های مطالعاتی مدرسه دانشجویی قدر در زمستان 1400 به شرح زیر است: بررسی موضوع ذکر در سوره های قرآن: ...
ادامه ...