/, کارگروه تدبر مدرسه قدر, مدرسه حفظ و تدبر/بررسی جریان های اجتماعی در سوره های مفصَّلات( سوره های انتهایی قرآن)

بررسی جریان های اجتماعی در سوره های مفصَّلات( سوره های انتهایی قرآن)

بدین وسیله به اطلاع می رساند جلساتی هفتگی با عنوان مرور جمعی سوره های مفصلات ( 65 سوره انتهایی قرآن کریم) از چندی پیش در مدرسه دانشجویی قدر برگزار شده است.
این جلسات در ایستگاه سوم به بررسی جریان های اجتماعی این سوره ها رسیده است. گفتنی است این بررسی در واقع بازخوانی سوره های مفصلات با توجه به روش جریان شناسی به عنوان یکی از روش های تدبر سوره ای است.
نشست های این بخش از مرور جمعی سوره های مفصلات از تاریخ 6 اسفند 1400 تا 11 فروردین 1401 ادامه خواهد داشت. این جلسات از بین الطلوعین و با پخش دعای ندبه از ساعت 5:30 آغاز می شود.

نشانی درگاه مجازی برگزاری جلسات:

https://www.skyroom.online/ch/elmshahr/galasate-madreseh-ghadr 

دسترسی به محتوای جلسات مرور جمعی سوره های مفصلات:

https://ble.ir/morur_jami_archive

۱۴۰۱/۲/۲۰ ،۰۴:۰۶:۵۸ +۰۰:۰۰اسفند ۵ام, ۱۴۰۰|